Anmälan

Anmälan sker direkt i GIT.
Medlem i Vallentuna GK och fullvärdig medlem i samarbetsklubb 150:- p/p och dag.
Avgift för icke medlem 150:- P/P och tävlingsgreenfee 220:- P/P och dag.

Vid avbokning återbetalas ej avgiften.

Anmälningen stänger 24 timmar före varje dags tävlingsstart
Tävlingsanmälan kan med fördel betalas på bg 589-5180
BIC/IBAN: HANDSESS / SE02 6000 0000 0008 1733 9868

Förbetalning bör ske senast torsdag 19 juli för att underlätta vår administration. Genom förbetalning sparar ni tid varje morgon vilket underlättar era förberedelser för tävlingen.